Till toppen av sidan
Nav

Luftrenare

Det är inte det enkelt att välja luftrenare, det finns ett stort utbud på marknaden med olika funktioner och varumärken.

Börja med att titta efter vilka som är rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet, svalanmärkta luftrenare. Det är vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt.

Det andra du ska fastställa är vad vill du rena luften från. Virus, pollen, influensa, mögel, starka dofter, matos, damm, eller giftiga gaser. Läs noga igenom vad de olika filtren renar.

Fastställa storleken på arean som du vill rena. Luftrenare är ofta smidiga att flytta. För dig som har allergiska besvär är det optimalt att använda luftrenaren i vardagsrummet på eftermiddagen. Sedan mot kvällen och natten flytta din luftrenare in till sovrummet. På så sätt skapar du en frizon för återhämtning.

Beroende på i vilket rum du ska använda luftrenaren så är ljudnivån viktig att titta på. En luftrenare med lägsta ljudnivå på 30 dBA kan upplevas direkt störande i en övrig tyst miljö såsom ett sovrum.

Möjligheten att köpa nya filterset är viktigt. En luftrenare kommer alltid behöva lite underhåll. Detta genom att hålla luftrenare, filter och sensorer rena enligt rekommenderade anvisningar. Har luftrenaren dessutom filterbytseindikator så underlättar det mycket.

Snygg design samt om produkten är lättanvänd, luftrenare blir en del av din inredningen.

Du vet väl att:

  • Luftrenare lindrar allergiska besvär
  • Luftrenare eliminerar virus och bakterier
  • Luftrenare tar bort rök och avgaser
  • Luftrenare är effektiva mot mögellukt
  • Luftrenare ger dig en bättre nattsömn

Olika tekniker för luftrening

Idag skulle de flesta reagerar om någon rökte inomhus. Men att vi inte reagerar om luften består av små ohälsosamma ämnen är naturligt då dessa nästan till hundra procent är osynliga för blotta ögat.

Med tanke på att vi tillbringar så stor del av vårt liv i inomhusmiljö så finns det all anledning fundera på att beakta vår inomhusluft inte bara för att det kanske är nödvändigt ur hälsosynpunkt utan även för känslan av att andas ren luft.

I Sverige har vi fortfarande möjligheten att rena vår inomhusmiljö genom att bara öppna ett fönster och vädra. I Norden är det allt som oftast mycket renare luft utanför lokaler än det är inuti desamma. I Asien finns det många platser där man inte kan göra så. Detta beroende på att i Asien är det, på många platser, så smutsig luft ute att man väljer att vara inne på fritiden.

Allergiker

För allergiker är det extra besvärande med mycket partiklar i luften. Partiklarna är bärare av allergen och när dessa kommer djupt ner i lungorna så leder det till allergiska reaktioner. Genom att ta bort partiklarna så får man bort allergen.

Behovet

Behovet av luftrenare ökar med vår teknologiska utveckling t e x avger laserskrivare ohälsosamma partiklar. Byggmaterial och inredning innehåller ofta formaldehyd som är en farlig gas. Förorenad luft framförallt i storstadsområden har ökat i takt med urbaniseringen.

Överkänsligheten är kopplad till den totala mängden allergener som vi blir utsatta för. Genom att vistas i miljöer med renad luft så kan vi lättare tåla miljöer med orenad luft. Ett enkelt sätt exponeras sig en längre tid med ren luft är att placera en luftrenare i sovrummet. På sätt har du skapat dig en frizon i ditt sovrum för en bättre nattsömn. En plats för återhämtning!

Andra åtgärder

Först kan man vidta några enkla åtgärder för att förbättra inomhusluften. En bra åtgärd är bl. a. att skaffa en dammsugare med HEPA-filter när det är dags att byta ut den gamla. En dammsugare med detta högeffektiva filter förhindrar att partiklar sprids i luften. Den blir dock dyrare än en vanlig dammsugare. Det bästa är om det är möjligt att installera en centraldammsugare.

Gröna växter är bra för inomhusluften dels genom att de producerar syre och tar upp koldioxid. De renar också luften genom att dra åt sig partiklar. Dessutom kan vissa växter absorbera olika giftiga ämnen. En bra artikel om växter som luftrenare.

Olika luftrenare

Det är inte det allra enklaste efter som det finns ett stort utbud på marknaden som ofta utgör sig att vara det bästa i sitt slag. Först skall man fastställa behovet, vad man skall rena luften från? Är det damm, virus, bakterier, kvalster, pollen, mögel, dålig lukt, eller giftiga gaser. Ofta är det ett eller flera av dessa ämnen.

Valet av luftrenare styrs även av i vilket utrymme man skall placera luftrenaren. Om man t e x skall placera en luftrenare i sovrummet så är ljudnivån viktig att tänka på. Ljudnivån bör vara under 30dbA för att inte verka störande.

Mekanisk luftrening:

Genom att driva luften genom olika filter med hjälp av fläktar så renas den mekaniskt. Filter kan till exempel vara tillverkade av glasfibrer eller papper. Hur mycket luftrenaren klarar att rena beror på hur kraftig fläkt, vilka filter och hur stor fläktyta som används. En vanlig luftrenare bearbetar cirka 300 m³/h.

Olika filterreningsgrader brukar anges för att bestämma graden av mekanisk luftrening.

  • ULPA-filter renar 99,999 procent av partiklarna från diameter 0,001 µm. >0,12 µm
  • HEPA-filter renar 99,97 procent av partiklarna från diameter 0,3 µm.

Även andra filter finns, men ovanstående är de vanligaste i samband med luftrenare.
Luftrenare med mekanisk luftrening

Elektrostatisk luftrening:

Elektrostatisk luftrening innebär att man genom jonisering laddar luften innan man filtrerar den. Genom att ladda luften elektriskt så får man partiklarna att klumpa ihop sig och det blir då lättare att filtrera bort dem. Samtidigt förblir även de partiklar som inte blir filtrerade laddade och är då möjligen farligare att andas in än oladdade partiklar.
Luftrenare med Elektrostatisk luftrening

Det finns även andra tekniker som används för att rena luften, som att använda värme, ozon och även luftrening med växter förekommer. Dessa tekniker är dock inte lika vanliga för normala luftrenare och är inget vi rekommenderar. Ozon är cancerogent och bör inte användas i rum där människor vistas.

Luftrenare - Rena inomhusluften med en luftrenare

Ställ en fråga & kontakt